Webshoprecht.de

Vormgeving van de afsluitende bestelpagina met button-oplossing

Vormgeving van de afsluitende bestelpagina met button-oplossing
Zie ook Abofallen und ButtonlösungDe zgn. Duitse button-oplossing is momenteel veelvoudig gespreksonderwerp onder onlinehandelaren, die in Duitsland zaken willen doen. Te denken dat een kleine grafische verandering van de finale bestelbutton reeds volledig aan de Duitse wetsvereisten zou voldoen is een vergissing. De Duitse wet stelt aan de juiste toepassing van de button-oplossing een kleine hoeveelheid van voorwaarden.
§ 312j BGB n. F. (Duits burgerlijk wetboek) zegt in lid 2 t/m 4:

   (2) Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hat, muss der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4, 5, 11 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung stellen.

(3) 1Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Vertrag nach Absatz 2 so zu gestalten, dass der Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. 2Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist die Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern "zahlungspflichtig bestellen" oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

(4) Ein Vertrag nach Absatz 2 kommt nur zustande, wenn der Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt.


Er moeten dus boven de eigenlijke bestelbutton nog verdere informaties volgens artikel 246 § 1 lid 1 nr. 4 EGBGB worden verstrekt. Het gaat om volgende inlichtingen:

de belangrijke kenmerken van het product of van de dienstverlening

de minimale looptijd van het contract als deze doorlopende of regelmatig te herhalende prestaties tot onderwerp heeft

de totaalprijs van het product of van de dienstverlening incl. alle daarmee verbonden prijsonderdelen evenals alle door de ondernemer te betalen belastingen

als een prijs niet precies kan worden vermeld moet de basis van de prijsberekening worden meegedeeld waardoor de consument de exacte prijs zelf gemakkelijk kan uitrekenen

mogelijke bijkomende lever- en/of verzendkosten

een hint als er nog verdere belastingen of kosten bijkomen die niet door de ondernemer worden doorbetaald

Tussen deze informaties en de bestel-button mogen verder geen teksten staan. Dit betekent dat de vakjes en teksten voor het accepteren van de voorwaarden en de herroepings- en/of retourneringsinformatie en de desbetreffende links niet daartussen mogen worden geplaatst. Dit moet verder boven gebeuren.

De bestelpagina met de genoemde informaties en de bestelbutton moet er dus als volgt uitzien:


Warenkorbmenue


optioneel bij retourneringsrecht:

□ Ich habe die AGB [Link naar de voorwaarden] zur Kenntnis genommen und bin mit der Geltung einverstanden. Die Rückgabebelehrung [Link naar de retourneringisinformatie] habe ich gelesen.

of

Wenn Sie diese Bestellung bestätigen. erklären Sie, dass Sie die AGB [Link naar de voorwaarden] und die Rückgabebelehrung [Link naar de retourneringsinformatie] zur Kenntnis genommen haben und mit ihrer Geltung einverstanden sind.

optioneel bij herroepingsrecht:

□ Ich habe die AGB [Link naar de voorwaarden] zur Kenntnis genommen und bin mit der Geltung einverstanden. Die Widerrufsbelehrung [Link naar de herroepingsinformatie] habe ich gelesen. of

Wenn Sie diese Bestellung bestätigen. erklären Sie, dass Sie die AGB [Link naar de voorwaarden] und die Widerrufsbelehrung [Link naar de herroepingsinformatie] zur Kenntnis genommen haben und mit ihrer Geltung einverstanden sind.


Rechnungsadresse Lieferadresse
Name Name
Strasse Strasse
Ort Ort


BestelpaginaHet is ook mogelijk in plaats van “Kostenpflichtig bestellen” de woorden “Kaufen” of “Kostenpflichtigen Vertrag schließen” te gebruiken.

Belangrijk is dat de verplichte informaties tegenover de overige tekst duidelijk benadrukt wordt; in mijn voorbeeld geschiedt dit qua kleur. Er kunnen vanzelfsprekend ook andere grafische middelen ter benadrukking worden toegepast.

Nog een keer voor alle duidelijkheid: Tussen de verplichte inlichtingen over product en kosten en de bestelbutton mag verder geen tekst zijn! Het is ook niet toegestaan de bestelbutton boven van de samenvatting te plaatsen (of bijv. boven en beneden een button te laten zien), want dan zou het gevaar aanwezig zijn, dat de user de bovenste button gebruikt en die informaties daaronder helemaal niet gelezen heeft.

- nach oben -


Datenschutz    Impressum