Webshoprecht.deA     B     C     D     E     F     G     H     I     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     Z    

Richtlijn consumentenrechten 2011 - Bijlage 1 - herroepingsformulier

Richtlijn consumentenrechten 2011 - Bijlage 1 - B) Model van een herroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en inzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn faxnummer en e-mailadres in te vullen] „ :

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*

– Besteld op*/Ontvangen op*

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum* Doorhalen wat niet van toepassing is.

- nach oben -Datenschutz    Impressum